• darkblurbg

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het corona virus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Wij hebben zojuist een afspraak met u gemaakt. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen “ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 

Heeft u corona?

-Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona?

-Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

-Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid,niezen,hoesten,keelpijn,benauwdheid,koorts (meer dan 38 C)?

-Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

-Bent u in thuisisolatie?

-Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

Nog wat extra aanwijzingen:

.Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

.Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

.Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 begeleider meekomen.

.Het toilet is niet in gebruik.

.Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygienemaatregelen getroffen.