• darkblurbg

Wat is een tandprotheticus?

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit. Daarvoor is hij niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch opgeleid. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u persoonlijk uw wensen. De tandprotheticus zorgt voor een perfect passende gebitsprothese. Hiervoor zijn ongeveer 6 bezoeken nodig, waarin u samen met de tandprotheticus uw nieuwe gebit samenstelt. Een belangrijke stap hierbij is de proefprothese van was. Hierbij kunt u de pasvorm en het uiterlijk ervan ervaren, en aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Onderhoud en nazorg kunstgebit

Het is belangrijk dat u uw prothese na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Gebruik voor het schoonmaken een speciale protheseborstel en zeep, of speciale prothesereinigingsmiddelen. Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.

Masseer uw kaken regelmatig

Door het regelmatig poetsen van uw tandvlees reinigt u uw kaken en houdt u uw tandvlees in een betere conditie, hierdoor zal een gebitsprothese prettiger en beter blijven zitten. Gebruik voor het reinigen van de mond een zachte kindertandenborstel en een beetje tandpasta.

Prothese 's-nachts uit

Het heeft de voorkeur dat u de prothese 's-nachts uit doet. Het inhouden van de prothese zorgt voor een verminderde doorbloeding van het tandvlees, waardoor het kaakbot sneller kan gaan slinken, waardoor de prothese minder goed past en gaat irriteren.

Schoonmaken klikprotheses

Een goede hygiëne voor uw mond en prothese is erg belangrijk voor het behoud van de klikprotheses. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven, zijn de overgangen van de klikprotheses naar het tandvlees.

Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de Implantoloog, kaakchirurg, mondhygiënisten regelmatig te bezoeken om uw klikprotheses te laten controleren en indien nodig schoonmaken.

Jaarlijkse controle

Het is belangrijk om uw kunstgebit en mond jaarlijks te laten controleren. In de mond kunnen veranderingen optreden waardoor een kunstgebit losser kan gaan zitten.

Door het jaarlijks laten controleren van uw kunstgebit kan er op tijd een aanpassing gedaan geworden zodat het kunstgebit beter blijft passen en langer meekan.

Voor een klikgebit moet u elk jaar naar de tandarts - Implantoloog voor controle van de implantaten. Indien nodig zal hij de implantaten schoonmaken.

Vergoedingen

Uw gebitsprothese blijft in het nieuwe zorgstelsel gewoon verzekerd. In de basisverzekering wordt 75 procent van de kosten vergoed. Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste verzekeringen de overige 25 procent volledig of gedeeltelijk vergoed. Vraag er naar bij uw eigen verzekering. Ook een implantaat gedragen gebitsprothese is opgenomen in de basisverzekering. Een tandprotheticus declareert zijn of haar onkosten rechtstreeks bij uw verzekeraar en draagt zorg voor een goede afhandeling. Tijdens het intakegesprek kunt u de kosten en de vergoeding door uw verzekering met uw tandprotheticus bespreken. Het opvullen van het kunstgebit of het repareren ervan zijn eveneens in de basisverzekering opgenomen. Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen behoorlijke verschillen in vergoedingstermijnen en vergoedingen voorkomen. Het is om die reden raadzaam om even in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Infomedics

Onze rekeningen worden verzorgd door Infomedics. U ontvangt van hen de rekening voor de verleende dienst of het product.